Trasiga fordon i Trollhättan körs i första hand till certifierade företag för återvinning. Det är inte så länge sedan det pröjsade en bra slant att lämna fordonet till en skrot och få bilen avfärdad hos Vägverket. Förut var det en förtjänst för fordonsinnehavaren att dumpa skrotet i det gröna med jättelika miljöproblem som följd. Men företagen har ändrats. Idag förekommer det bilskrotar som köper ett defekt vrak. Det är resultatet av Transportstyrelsens tuffa krav till biltillverkarna år 2007. De tvingades mottaga Trasiga fordon utan kostnad, därtill beordrades att anordna skrotning upp till 97 % av bilens vikt . Målsättningen har nåtts med god marginal. Exempelvis igenom den strama "Bilskrotsbestämmelsen", som infördes samtidigt. Den klipska ägaren kränger nuförtiden sin uttjänta bil i Trollhättan med en betalning, som klart överträffar den indragna obligatoriska skrotningspremien. Bilskrot Trollhättan självplock Det existerar många spekulanter. Företag med egenbetjäning av begagnade reservdelar betalar ofta bättre betalt för en gammal  DeLorean. Men det gäller att vara observant på en del bedrägerier och tricks i affärsgrenen. Under "defekta bilar förvärvas" radas olika skrotnissar upp i Kvällspostens säljbudskap. Lockbeten, som betalning med tiotusen-tals kronor, turas om med varandra. Priset av en skrotad uttjänt bil överskrider inte ens 1/3 av utlovat summa. Så dessa skumma företag, som inte ingår i de ackrediterade skrotföretagen, kan inte spendera det beloppet för ett fordon, som ska demonteras med legitim redovisning. Det kommer säljaren snabbt inse. Ett råd är att köra på på ett enat pris då och ring en uppriktig kund, som representerar en certifierad skrotfirma. Att trasiga fordon i Trollhättan säljes till människor, och deras syfte är att åter föra in dessa i trafik, är ett ökande besvär. Och många fall sker det utan säljarens medvetande. Dessvärre är det för sent, att rättsligt rätta till en sådan bedrägeri framöver. Enbart ett påskrivet mottagningsintyg med skrotningsintyg, av en auktoriserad bilskrot eller av likvärdig avtalad företag, kan avstyra blivande konstigheter. Det här intyget är också till underlag för Trafikverkets bortplockning i fordonsregistret. När trasiga fordon krängs har bilägarna en del att uppmärksamma. Intentionen, att få sin bil skrotad med fragmentering, i ett evigt och klimatklokt kretscykel, är otryggt före den är lämnad hos en behörig skrot i Trollhättan. Kan bilinnehavaren själv köra in sin skrotbil löses problemet, man kan då dessutom förvänta sig den högsta betalningen. Måste bärgningsbil engageras finns ändå potential att få ersättning och säkerställa skrotbilens destination. För bärgning av en skrotbil, som rangordnas miljöohälsosamt restprodukt, krävs medgivande från Transportstyrelsen. Det här kan granskas på aktörens hemsida före uppdrag. Via erhållande av ett undertecknat mottagningskvittens med skrotintyg, i växling av registreringsbeviset, kan bilinnehavaren förvänta sig sig, att den ålderstigna "klenoden" omhändertas seriöst och på ett naturklokt förfarande.